ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαθέτοντας έναν αξιόλογο στόλο αυτοκινήτων και ειδικών νταλικών, για κάθε είδος μεταφοράς, από την πιο απλή έως την πιο δύσκολη, με όλα τα έγκυρα πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας, συμμετέχουμε σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων, προσφέροντας ένα αξιόπιστο και απόλυτα ασφαλές αποτέλεσμα. Η εταιρεία μας είναι η πλέον ειδικευμένη στη μεταφορά βαρέων και υπερμεγεθών φορτίων, καθώς και στις ειδικές μεταφορές, αναλαμβάνοντας έργα που απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό και απόλυτο επαγγελματισμό. Το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει, ακόμη, ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής αδειών διέλευσης, προσφέροντας τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ασφαλή διακίνηση συνδυασμένων φορτίων.

Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες συνοδευτικών οχημάτων κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφερομένου και, παράλληλα, συμβουλεύουμε για τον πλέον κατάλληλο τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων σας, με βάση τις δικές σας ανάγκες, εξασφαλίζοντας έτσι την άψογη μεταφορά τους.